Σκοποί

1. Πρωτοστατεί στο να ενώσει όλους τους γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές, υποστηρικτές, τα μέλη των οικογενειών εν γένει, ατόμων με Δ.Α.Φ., που διαμένουν στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στον κοινό αγώνα για τα δικαιώματα των παιδιών και συγγενών τους αντίστοιχα, που είναι και δικά τους δικαιώματα, ακόμα δε και τα ίδια τα άτομα με Δ.Α.Φ. στον αγώνα αυτό για τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης και τήρησης των δικαιωμάτων τους.

2. Αγωνίζεται:

α. Για το δικαίωμα στην έγκαιρη θεσμικά αξιολόγηση, διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση όλων των ατόμων με Δ.Α.Φ. σε δημόσιες και δωρεάν δομές υψηλού επιπέδου και ανάλογη στήριξη των οικογενειών και φροντιστών τους από την Πολιτεία.

β. Για επαρκή δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας υγεία, πρόνοια, παιδεία και ειδική αγωγή των ατόμων με Δ.Α.Φ. ανεξαρτήτου ηλικίας.

γ. Για δουλειά για όλους τους ικανούς προς εργασία με Δ.Α.Φ., είτε στη λεγόμενη ανοικτή αγορά εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, είτε σε προστατευμένα εργαστήρια που θα ιδρυθούν με ευθύνη του κράτους, είτε σε δημόσιες δομές που υποστηρίζουν Δ.Α.Φ.

3. Για την ίδρυση δημόσιων και δωρεάν δομών υποστήριξης, μόνιμης, όπου απαιτείται, ή προσωρινής, για όλα τα άτομα με Δ.Α.Φ. και για όλη τη διάρκεια ζωής τους, στην περιοχή δράσης της, με τη λογική της συμπερίληψης και κοινωνικής ένταξης.

4. Οργανώνει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, συνέδρια, εργαστήρια, με απώτερο σκοπό την κοινωνική αποδοχή και λειτουργική ένταξη των ατόμων με Δ.Α.Φ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθμίδων.

5. Αγωνίζεται για δημόσιες δομές εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή και στις λοιπές ειδικότητες σχετικές με Δ.Α.Φ. που παρέχουν θεωρητική γνώση και πρακτική άσκηση υψηλού επιπέδου.

6. Διεκδικεί τα συλλογικά δικαιωμάτα των μελών της ομάδας απευθυνόμενη στην πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς στο τοπικό και ευρύτερο περιβάλλον.

7. Επιδιώκει την εκπροσώπησή της στις επιτροπές της πολιτείας που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με Δ.Α.Φ. και με αντίστοιχες δομές.

8. Διεκδικεί την επαρκή κατανομή πόρων και κονδυλίων προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Δ.Α.Φ.

9. Στηρίζει την ιδέα της αλληλεγγύης ανάμεσα στις οικογένειες ατόμων με Δ.Α.Φ. και την ανάγκη συλλογικής δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

10. Οργανώνει πολύπλευρες πολιτιστικές δραστηριότητες στη λογική της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, της ενίσχυσης των ψυχικών και ηθικών αντιστάσεων των μελών της, και της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ τους.

11. Ενημερώνει τα μέλη της για τις εξελίξεις που τα αφορούν, είτε στο επίπεδο των δικαιωμάτων, είτε στο επίπεδο των επιστημονικών κατακτήσεων.

12. Συμμετέχει σε κοινές δράσεις και συντονίζεται με άλλες ομάδες και συλλογικότητες, με κοινό σκοπό, την προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

13. Εναντιώνεται σε κάθε μορφή επιχειρηματικής εκμετάλλευσης των αναγκών των ατόμων με Δ.Α.Φ. και των οικογενειών τους, και των οργανώσεων-νομικών προσώπων που λειτουργούν κατά προτεραιότητα με ιδιοτελή, κερδοσκοπικά παρά θεραπευτικά κριτήρια (δηλ. παρεμβάσεις ειδικών) όσον αφορά τις ανωτέρω ανάγκες.

14. Η ομάδα HER-autism εναντιώνεται στην εργαλειοποίηση της ιδίας για ιδιοτελείς σκοπιμότητες, για κομματικό όφελος και για ψηφοθηρία. Επίσης, εναντιώνεται στην εργαλειοποίηση της για προσωπικές φιλοδοξίες ασύμβατες με τους σκοπούς της.