Χρήσιμα

📌Τα συμπυκνωμένα (γραπτώς) βήματα για τους γονείς, από τη στιγμή που θα υποψιαστούν τη διαφορετικότητα του παιδιού τους μέχρι τη διάγνωση και απεύθυνση σε θεσμικούς φορείς κ.ά.
Ευχόμασταν να υπήρχε κάτι αντίστοιχο όταν έγινε η διάγνωση του δικού μας παιδιού.
 
📌 Και η ισχύουσα νομοθεσία:
 
[Πηγή: autismap.gr]
 
Για νομικής φύσεως συμβουλές για την αναπηρία σας προτείνουμε τις διαδικτυακές σελίδες:

Συνήγορος των ΑΜΕΑ | Facebook

Τάκης Αλεξανδράκης | Facebook

#her_autism

 
 

Αρχεία που αναφέρονται στο παρόν: