Ομάδα ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ατόμων με ΑΥΤΙΣΜΟ

Είμαστε μια ελεύθερη κίνηση πολιτών στην Π.Ε. Ηρακλείου, αποτελούμενη από εθελοντές-μέλη (α) στο φάσμα, β) γονείς/συγγενείς/κηδεμόνες/φροντιστές αυτιστικών, και γ) εν γένει υποστηρικτές των αυτιστικών ανθρώπων μας. Χωρίς αξιώματα, κομματικές κατευθύνσεις/χειραγωγήσεις και χρηματικές δοσοληψίες, αποκλειστική μας έγνοια είναι ο αυτισμός και η ποιότητα της ζωής των φασματανθρώπων μας ανεξαρτήτου ηλικίας και διαφορετικότητας. Με ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη πορευόμαστε και δίνουμε προτεραιότητα στα “θέλω” των αυτιστικών μελών μας και το δικαίωμα στην ευτυχία με τη λειτουργική συνύπαρξη όλων μας. Δεν υποκαθιστούμε την Πολιτεία, αλλά συνομιλούμε και δραστηριοποιούμαστε συλλογικά, ώστε να τίθενται σε ισχύ τα κατοχυρωμένα μας δικαιώματα με παράλληλη διεκδίκηση και επίλυση των αναγκών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα, και μακροπρόθεσμα. Η ομάδα HER-autism έχει σήμα το άπειρο, το παγκόσμιο σύμβολο της αποδοχής και συμπερίληψης. Δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σε πρωτοβουλία γονιών αυτιστικού παιδιού.

Δείτε αναλυτικά τους ΣΚΟΠΟΥΣ της ομάδας HER-autism εδώ.


“Ονειρευόμαστε τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται να υπάρχει ομάδα HER-autism”

Τελευταία Νέα